Number of the records: 1  

Attachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením

 1. Title statementAttachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením [rukopis] / Lenka Purkertová
  Additional Variant TitlesAttachment: vliv primární citové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením
  Personal name Purkertová, Lenka (dissertant)
  Translated titleAttachment: influence of primary emotional attachment of parent on the positive perception of a child with intellectual disabilities
  Issue data2014
  Phys.des.64 s. (110 981 znaků) : tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Martin Lečbych
  Another responsib. Lečbych, Martin, 1980- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords mentální postižení * vztahová vazba * pozitivní zisky rodičů * ECR * KIPP * intelectual disabilities * attachment * positive gains of parents * ECR * KIPP
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00182276-660127058.pdf1092 MB27.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00182276-ved-194031759.docPosudek vedoucího
  00182276-opon-949586985.Posudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00182276-prubeh-683071297.jpg30.11.201227.03.201404.06.20141Hodnocení známkou

  Cílem práce bylo zjistit, jestli existuje vztah mezi základními dimenzemi vztahové vazby u rodiče dítěte s mentálním postižením vztahovou úzkostností a vyhýbavostí a pozitivními zisky z rodičovství. Teoretický rámec práce tvoří dvě hlavní témata: Bowlbyho teorie vztahové vazby a mentální postižení. Výběrový soubor byl získán pomocí příležitostného výběru a výběru pomocí sněhové koule. Ve výzkumu byly použity české překlady dotazníků ECR (Experiences in Close Relationships) a KIPP (Kansas Inventory of Parental Perceptions) a získaná data byla zpracována korelační analýzou. Analýza dat nepotvrdila existenci vztahů mezi vztahovou vyhýbavostí rodiče a jednotlivými aspekty pozitivních zisků z péče o dítě s mentálním postižením. Bylo potvrzeno několik signifikantních vztahů mezi vztahovou úzkostností rodiče a některými aspekty pozitivních zisků z péče o dítě s mentálním postižením v oblastech pozitivní percepce dítěte a sociální srovnávání.The goal of thesis was to find out, if there are some relations between two dimensions of attachment anxiety and avoidance and positive gains of parents who have a child with intellectual disabilities. Theoretical framework involves two themes: attachment theory by Bowlby and intellectual disabilities. The research sample was obtained by occasional choices and by snow-ball method. There were used two questionnaires in research: Czech version of ECR (Experiences in Close Relationships) and Czech version of KIPP (Kansas Inventory of Parental Perceptions). The data was processed by a correlation analysis. We haven't found any significant relation between attachment avoidance of parent and his/her positive gains of care of a child with intellectual disabilities. We found several significant relations between attachment anxiety of parent and his/her positive gains of care of a child with intellectual disabilities in two fields: positive perceptions of a child and social comparison.

Number of the records: 1