Number of the records: 1  

Dětská literatura v kontextu rodiny dítěte předškolního věku

 1. Title statementDětská literatura v kontextu rodiny dítěte předškolního věku [rukopis] / Adriana Macalíková
  Additional Variant TitlesDětská literatura v kontextu rodiny dítěte předškolního věku
  Personal name Macalíková, Adriana (dissertant)
  Translated titleChildren's literature in the context of family of preschool age
  Issue data2014
  Phys.des.82 s. (150 065 znaků)
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords dětská literatura * čtenářství * čtenářské návyky * čtenářský zájem * dítě předškolního věku * postoje rodičů ke čtenářství * children's literature * reading * reading habits * readers´ interest * child of preschool age * parental attitudes to reading
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePředškolní pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181636-580435969.pdf521.1 MB02.09.2014
  PosudekTyp posudku
  00181636-ved-867838958.docPosudek vedoucího
  00181636-opon-463960333.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181636-prubeh-784057509.pdf30.01.201302.09.201426.01.20152Hodnocení známkou

  Magisterská diplomová práce je zaměřena na postavení dětské literatury a čtenářství v kontextu rodiny dětí předškolního věku. Cílem teoretické části práce je vymezit pojmy, které souvisejí s dětskou literaturou, definovat dětské čtenářství a specifika předškolního věku, na něž musí být při výchově ke čtenářství brán zřetel. Cílem empirické části je zjistit způsob, jakým rodiče vedou své předškolní děti k četbě. Zjistit, jaké rodiče zaujímají postoje vůči čtenářství a jaké postoje, dovednosti a návyky předcházející čtení u svých dětí rozvíjejí a podporují. K šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturovaný rozhovor, jehož otázky byly zaměřeny na postoje rodičů ke čtenářství, k předčítání dětem a na činnosti, jejichž prostřednictvím rozvíjejí čtenářský zájem dětí. Výsledky šetření jsou interpretovány ve slovních kategoriích. Zakotvená teorie podává ucelenou představu o tom, jaké je postavení čtenářství v kontextu rodiny a volnočasových rodinných aktivit.Master thesis is focused on position of children´s literature and reading in the context of family of preschool age. The goal of the theoretical part of thesis is to define concepts of children´s literature, children´s reading and the specific issues of preschool age. The main goal of the empirical part is to find out how parents lead their children to reading. Find out parental attitudes to reading and which attitudes and pre-reading skills they support. Qualitative research is focused due to half-structured interviews on parental attitudes to reading, reading to children and activities developing reader´s interests. Results of the research are interpreted in verbal categories. The grounded theory presents a comprehensive vision of the reading position in the family context and their free time activities.

Number of the records: 1