Number of the records: 1  

Aktivizační metody ve výuce na střední škole

 1. Title statementAktivizační metody ve výuce na střední škole [rukopis] / Andrea Klečková
  Additional Variant TitlesAktivizační metody ve výuce
  Personal name Klečková, Andrea (dissertant)
  Translated titleActivation methods during the teaching at secondary school
  Issue data2014
  Phys.des.95 : schémata, tab.
  NoteVed. práce Helena Grecmanová
  Another responsib. Grecmanová, Helena, 1959- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Výuka * výukové metody * aktivizační metody * pedagog * žák střední školy * motivace * The teaching * teaching methods * activation methods * pedagogue * secondary school student * the motivation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy a vyšší odborné školy
  Degreee disciplineUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181340-891474282.docx94189.3 KB09.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00181340-ved-707705719.docPosudek vedoucího
  00181340-opon-627291832.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181340-prubeh-317989252.pdf25.01.201309.12.201426.01.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá aktivizačními metoda ve výuce na střední škole. Cílem práce je nejprve přiblížit problematiku výukových metod a s ní úzce spjatá témata jako např. obsah a cíl výuky, podmínky pro realizaci výuky s aktivizačními metoda, roli pedagoga či specifika žáků středních škol. Údaje získané při průzkumu umožňují náhled na názory pedagogů na implementaci aktivizačních metod ve výuce předmětu pedagogika a psychologie na střední škole sociálního zaměření. Výsledky průzkumného šetření mohou být upotřebitelné při dalších výzkumech týkajících se aktivizačních metod ve výuce na střední škole.This diploma thesis deals with the activation methods during the teaching at secondary school. The goal of the diploma thesis is firstly approach the issues of teaching methods and this closely connected topics as: content and goal of teaching, conditions for the realization of teaching with activation methods, the role of the educationalist or specifics of the secondary school student. The data gained during the survey enable to see the views of educationalists´ opinions on the implementation of activation methods during the teaching of these subjects: pedagogy and psychology at the secondary school focused on social field. The results of survey can be used during the next research relating to the activation methods during the teaching at the secondary school.

Number of the records: 1