Number of the records: 1  

Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012

 1. Title statementAnalýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 [rukopis] / Ludmila Mausová
  Additional Variant TitlesAnalýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012
  Personal name Mausová, Ludmila (dissertant)
  Translated titleAnalysis of temporary incapacity to work in Šumperk district in connection with changes in sickness insurance between 2009 and 2012
  Issue data2014
  Phys.des.72 s. : grafy, tab.
  NoteVed. práce Helena Skarupská
  Another responsib. Skarupská, Helena (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Sociální zabezpečení * zákon č. 187/2006 Sb. * o nemocenském pojištění * ve znění pozdějších předpisů * nemocenské pojištění zaměstnanců * nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných * dočasná pracovní neschopnost * výdaje na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti * Social Security * Act No. 187/2006 Coll. * on Sickness Insurance * as subsequently amended * sickness insurance for employees * sickness insurance for self-employed * temporary incapacity to work * expenditure on sickness benefits for temporary incapacity to work
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00180156-191768038.pdf01.6 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  00180156-opon-585439854.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00180156-prubeh-936473745.pdf27.10.201211.04.201419.05.20141Hodnocení známkou

  V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce analyzuje dočasnou pracovní neschopnost v letech 2008 až 2012 v okrese Šumperk. Zabývá se vývojem dočasné pracovní neschopnosti a výdaji na nemocenské pojištěnců. Porovnává výdaje na nemocenské zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Výsledky srovnává s vývojem v České republice. Zjišťuje, zda změnami v systému nemocenského pojištění bylo dosaženo požadovaného vývoje v oblasti dočasné pracovní neschopnosti.In the theoretical part this bachelor thesis is focused on changes in sickness insurance between 2009 and 2012 and deals with the reasons for application of the new Act on Sickness Insurance. In the practical part it analyzes temporary incapacity to work in the years 2008-2012 in the Šumperk district. It deals with the development of temporary incapacity to work and expenditure on sickness benefits for insured. It compares the expenditure on sick benefits for employees and self-employed. The results are compared with development in the Czech Republic. It finds out whether changes in the sickness insurance system achieved the desired development in the field of temporary incapacity to work.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.