Number of the records: 1  

zpracování dat

 1. Topical termzpracování dat
  See alsodatová centra
  zpracování elektronických zdrojů
  analýza dat
  obnova dat
  kódování
  stahování dat
  kompozitní indikátory
  data
  digitální forenzní analýza
  chybějící hodnoty
  zpracování informací
  OLAP technologie
  agendové zpracování dat
  distribuované zpracování dat
  dolování dat
  komprese dat
  konverze dat
  skladování dat
  zálohování dat
  Linking entrydata processing
  Conspect004.4/.6 - Programování. Software
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - t100i
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (19) - Soubor věcných témat
  (483) - Books
  (2) - Video records
  (17) - Electronic sources
  (3) - Attachment
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.