Number of the records: 1  

patologické závislosti

 1. Topical termpatologické závislosti
  See linkzávislosti patologické
  návykové nemoci
  nemoci návykové
  See alsozávislost na pornografii
  modlitba za osvobození
  netolismus
  závislost na sexu
  adiktologie
  závislá porucha osobnosti
  alkoholismus
  drogová závislost
  gamblerství
  léková závislost
  sociální deviace
  Linking entrypathological dependences
  Conspect159.97 - Psychopatologie
  364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  616.89 - Psychiatrie
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (11) - Soubor věcných témat
  (136) - Books
  (10) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.