Number of the records: 1  

vrozené vývojové vady

 1. Topical termvrozené vývojové vady
  See linkvrozené vady
  vady vrozené
  vady vrozené vývojové
  vady vývojové vrozené
  See alsoMayerův-Rokitanského-Küsterův-Hauserův syndrom
  gastroschíza
  pes equinovarus
  chromozomální vady
  dysplazie kyčelního kloubu
  dysplazie loketního kloubu
  hypospadie
  kryptorchismus
  malformace
  platybazie
  rozštěp obličeje
  rozštěp páteře
  skafocefalie
  vrozené srdeční vady
  zrůdy
  vrozené nemoci
  Linking entrycongenital anomalies
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (16) - Soubor věcných témat
  (59) - Books
  (15) - Video records
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1