Number of the records: 1  

sociální práce

 1. Topical termsociální práce
  See linkpráce sociální
  See alsopeer konzultantky
  peer konzultanti
  depistáž (sociální práce)
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  Linking entrysocial work
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (6) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - t100i
  (11) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (39) - Soubor věcných témat
  (633) - Books
  (5) - Video records
  (5) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (13) - Electronic books for the visually impaired
  (6) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (42) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.