Number of the records: 1  

STATISTIKA

 1. Topical termSTATISTIKA
  See alsoEPIDEMIOLOGICKÉ METODY
  MATEMATIKA
  VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ
  ANALÝZA ROZPTYLU
  ANALÝZA SHLUKOVÁ
  DATA STATISTICKÁ - INTERPRETACE
  DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA
  FAKTOROVÁ ANALÝZA STATISTICKÁ
  KONFIDENCE - INTERVALY
  METODA MONTE CARLO
  MODELY STATISTICKÉ
  POJIŠŤOVACÍ ANALÝZA
  PRAVDĚPODOBNOST
  PŘEŽITÍ - ANALÝZA
  REGRESNÍ ANALÝZA
  STATISTICKÁ ROZDĚLENÍ (non MeSH)
  STOCHASTICKÉ PROCESY
  DatabaseMESH
  References (152) - Books
  (1) - Electronic sources
  (3) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.