Number of the records: 1  

GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. DĚJINY

 1. Topical termGEOGRAFIE. BIOGRAFIE. DĚJINY
  See alsoARCHEOLOGIE. PRAVĚK
  archivnictví
  BIOGRAFIE. OSOBNOSTI
  dějiny
  DĚJINY NOVOVĚKU
  DĚJINY STAROVĚKU
  DĚJINY STŘEDOVĚKU
  GENEALOGIE. HERALDIKA
  geografie
  POMOCNÉ HISTORICKÉ VĚDY
  vlastivěda
  Databaset150r
  References (11) - t150r
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1