Number of the records: 1  

triple-negativní karcinom prsu

 1. Topical termtriple-negativní karcinom prsu
  See linkER-Negative PR-Negative HER2-Negative Breast Cancer (UF)
  ER-Negative PR-Negative HER2-Negative Breast Neoplasms (UF)
  Triple Negative Breast Cancer (UF)
  triple negativní karcinom prsu (UF)
  Triple-Negative Breast Cancer (UF)
  Triple-Negative Breast Neoplasm (UF)
  See alsonádory prsu
  Linking entryTriple Negative Breast Neoplasms
  ConspectC04. - 588. - 180. - 788
  C17. - 800. - 090. - 500. - 788
  NoteTriple negativní nádory prsu jsou nádory značně agresivní, se špatnou prognózou, signifikatně častěji jsou spojeny s lymfadenopatií, vyznačují se častým výskytem lokálních recidiv a vysokým rizikem vzdálených metastáz. Tvoří velkou část tzv. intervalových karcinomů. Často se vyskytují u mladých žen s mutací BRCA1. Základní systémovou léčebnou modalitou je chemoterapie. (MINÁŘ, L. a kol. Triple negativní karcinom prsu - prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 132-138. ISSN: 1210-7832.)
  DatabaseMESH
  References (1) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1