Number of the records: 1  

rehabilitace

 1. Topical termrehabilitace
  See linkhabilitace (UF)
  Habilitation (UF)
  habilizace (UF)
  léčebná rehabilitace (UF)
  See alsofyziatrie
  následná péče
  terapie
  zdravotnické služby
  arteterapie
  biblioterapie
  časné pohybování
  činnosti denního života
  ergoterapie
  fyzioterapie (techniky)
  kardiovaskulární rehabilitace
  muzikoterapie
  neurorehabilitace
  péče o sebe
  psychiatrická rehabilitace
  rehabilitace poruch řeči a jazyka
  rehabilitace pracovní
  rehabilitace sluchově postižených
  rehabilitační jednotky
  rekreační terapie
  self-management
  telerehabilitace
  terapie cvičením
  terapie tancem
  zooterapie
  zotavení z duševní nemoci
  domovy s denní péčí (RT)
  obnova funkce (RT)
  posuzování pracovní neschopnosti (RT)
  raná péče (RT)
  sporty pro handicapované (RT)
  Linking entryRehabilitation
  ConspectE02. - 760. - 169. - 063. - 500
  E02. - 831
  H02. - 403. - 680. - 600
  N02. - 421. - 784
  Note1. v nejširším smyslu obnovení původního stavu, výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti, pracovní schopnosti. Do jisté míry je vždy součástí jakékoliv léčby, jejímž cílem je úplné uzdravení pacienta a obnovení jeho sil. Zvláštní důraz na r. se klade např. po operacích (dechová cvičení, pohyby dolními končetinami u ležících nemocných, časné posazování a chůze), po infarktu myokardu (kdy je zároveň možné testovat výkonnost nemocného). Zahrnuje však např. i složku sociální 2. obor medicíny zabývající se obnovou výkonnosti nemocného. V užším smyslu pak zejm. jeho pohybových schopností, např. po úrazech, při onemocněních kloubů, páteře aj. Využívá řady fyzikálních prostředků, jako jsou masáže, speciální cvičení, ultrazvuk, elektroterapie apod. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
  DatabaseMESH
  References (30) - MESH
  (262) - Books
  (18) - Video records
  (1) - Attachment
  (7) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (54) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  Aitional References (2) - Neodevzdané/neobhájené práce
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.