Number of the records: 1  

výchova a vzdělávání

 1. Topical termvýchova a vzdělávání
  See linkActivities, Educational (UF)
  Educational Activities (UF)
  edukace (UF)
  edukační aktivity (UF)
  Literacy Programs (UF)
  programy gramotnosti (UF)
  semináře (UF)
  školicí programy (UF)
  Training Programs (UF)
  výchova, vzdělávání (UF)
  výchovné činnosti (UF)
  vzdělávací programy (UF)
  Workshops (UF)
  workshopy (UF)
  See alsoakademie
  distanční studium
  domácí vzdělávání
  doškolování
  gamifikace
  interdisciplinární výuka a učení
  kurikulum
  mentoring
  mezinárodní vzdělávací výměna
  návrat do školy
  odhad potřeb
  propedeutika lékařská
  propedeutika stomatologická
  školy
  výchova neprofesionální
  vyučování
  výuka - hodnocení
  vzdělávání odborné
  finanční podpora výzkumu jako téma (RT)
  podpora školení (RT)
  studenti (RT)
  učení (RT)
  vyučování (RT)
  Linking entryEducation
  ConspectI02
  NoteOrganizovaný proces realizovaný ve speciálních vzdělávacích zařízeních i proces individuální aktivity. Jde o získávání poznatků (vědomostí), dovedností, postojů a rozvíjení schopnosti těchto vědomostí, dovedností a postojů užívat v konání, chování, jednání i v dalším vzdělávání sebe i vzdělávání jiných. (cit. Kolář, Zdeněk. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Praha: Grada, 2012)
  DatabaseMESH
  References (18) - MESH
  (39) - Books
  (1) - Electronic sources
  (8) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.