Number of the records: 1  

náhlá smrt

 1. Topical termnáhlá smrt
  See linksmrt náhlá (UF)
  Sudden Death (UF)
  See alsosmrt
  náhlá neočekávaná smrt při epilepsii
  náhlá smrt kojenců
  náhlá srdeční smrt
  náhlá smrt kojenců (RT)
  resuscitace (RT)
  Linking entryDeath, Sudden
  ConspectC23. - 550. - 260. - 322
  NoteNáhlá smrt je taková smrt, kdy člověk umírá bez předchozích příznaků z příčin, které mají původ uvnitř těla. Zpravidla se označení používá pro takové úmrtí z vnitřních příčin, které nastalo do dvou hodin po objevení se prvních příznaků. (cit. Wikipedie 2016 http://www.cs.wikipedia.org/)
  DatabaseMESH
  References (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1