Number of the records: 1  

nemoci mozku

 1. Topical termnemoci mozku
  See linkBrain Disorders (UF)
  Central Nervous System Disorders, Intracranial (UF)
  Central Nervous System Intracranial Disorders (UF)
  CNS Disorders, Intracranial (UF)
  encefalopatie (UF)
  Encephalon Diseases (UF)
  Encephalopathy (UF)
  Intracranial Central Nervous System Disorders (UF)
  Intracranial CNS Disorders (UF)
  intrakraniální nemoci centrálního nervového systému (UF)
  mozek - nemoci (UF)
  nemoci encefalonu (UF)
  nemoci mezimozku (UF)
  onemocnění mozku (UF)
  See alsonemoci centrálního nervového systému
  absces mozku
  akinetický mutismus
  akutní febrilní encefalopatie
  amblyopie
  centrální poruchy sluchu
  cerebrovaskulární poruchy
  chronické poškození mozku
  demence
  diaschíza
  edém mozku
  encefalitida
  encefalomalacie
  epilepsie
  hydrocefalus
  intrakraniální hypertenze
  intrakraniální hypotenze
  leukoencefalopatie
  metabolické nemoci mozku
  mozková hypoxie
  mozková smrt
  nádory mozku
  nemoci bazálních ganglií
  nemoci hypotalamu
  nemoci mozečku
  nemoci thalamu
  neuroaxonální dystrofie
  poranění mozku
  Schilderova difuzní cerebroskleróza
  septická encefalopatie
  subdurální efuze
  syndromy bolesti hlavy
  tranzitorní globální amnézie
  Linking entryBrain Diseases
  ConspectC10. - 228. - 140
  NotePatologické stavy postihující mozek, který se skládá z intrakraniálních složek centrálního nervového systému. Zahrnuje mozkovou kůru, bílou hmotu mozkovou, bazální ganglia, thalamus, hypothalamus, mozkový kmen a mozeček.
  DatabaseMESH
  References (33) - MESH
  (29) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.