Number of the records: 1  

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property

 1. Uniform titleUnited Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
  NoteMezinárodní smlouva přijatá v prosinci roku 2004, která upravuje hmotně i procesně právní aspekty jurisdikčních imunit států.
  Source data foundLC (Names) ; www(Wikipedia, the free encyclopedia) ; The United Nations convention on jurisdictional immunities of States and their property : a commentary / edited by Roger O'Keefe, Christian J. Tams ; assistant editor Antonios Tzanakopoulos. -- 1st ed.. -- Oxford : Oxford University Press, 2013
  URLhttp://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf
  DatabaseSoubor unifikovaných názvů
  References (1) - Books
  title

  title

Number of the records: 1