Number of the records: 1  

započtení pohledávek

 1. Topical termzapočtení pohledávek
  See linkkompenzace pohledávek
  zánik závazků započtením
  započtení závazků
  See alsopohledávky
  zánik závazků
  Linking entryset-off (law)
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1