Number of the records: 1  

slovníky synonym, antonym, homonym

 1. Form, Genreslovníky synonym, antonym, homonym
  See linkantonymické slovníky
  homonymické slovníky
  slovníky antonym a synonym
  synonymické slovníky
  See alsojazykové slovníky
  Linking entrysynonyms, antonyms and homonyms dictionaries
  NoteHlavní znak 81'373.42 se používá v případě, není-li v záznamu uveden jako ekvivalent termínu "synonyma", "antonyma", "homonyma".
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (5) - Books
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1