Number of the records: 1  

vysokoškolské kvalifikační práce

 1. Form, Genrevysokoškolské kvalifikační práce
  See linkvědecko-kvalifikační práce
  See alsobakalářské práce
  diplomové práce
  disertace
  doktorské disertace
  habilitační práce
  kandidátské disertace
  rigorózní práce
  Linking entryacademic theses
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (7) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (8) - Books
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1