Number of the records: 1  

hyperaktivní děti

 1. Topical termhyperaktivní děti
  See linkděti hyperaktivní
  děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
  děti s ADHD
  See alsoporucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
  problémové děti
  Linking entryhyperactive children
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1