Number of the records: 1  

etnoekologie

 1. Topical termetnoekologie
  See alsoudržitelný rozvoj
  environmentalismus
  etnologie
  udržitelný rozvoj
  člověk a příroda
  ekologie
  Linking entryethnoecology
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (5) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1