Number of the records: 1  

církevní rok

 1. Topical termcírkevní rok
  See linkrok církevní
  liturgický rok
  rok liturgický
  See alsoslavnost Zvěstování Páně
  martyrologia
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  Vánoce
  postní doba
  slavnost Ježíše Krista Krále
  slavnost svatého Václava
  Nanebevzetí Panny Marie
  slavnost Těla a Krve Páně
  slavnost Všech svatých
  slavnost svatých Cyrila a Metoděje
  liturgické barvy
  slavnost Zjevení Páně
  Květná neděle
  Letnice
  Svatý týden
  Velikonoce
  advent
  liturgické mezidobí
  půst
  velikonoční doba
  vánoční doba
  křesťanský rok
  Linking entrychurch year
  Conspect27-5 - Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (22) - Soubor věcných témat
  (327) - Books
  (4) - Printed Music
  (5) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.