Number of the records: 1  

imunita státu

 1. Topical termimunita státu
  See linkstátní imunita
  See alsosvrchovanost státu
  imunita (právo)
  stát
  Linking entryimmunities of foreign states
  Conspect341 - Mezinárodní právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1