Number of the records: 1  

intenzivní péče

 1. Topical termintenzivní péče
  See linkneodkladná péče
  péče neodkladná
  péče intenzivní
  See alsoanesteziologicko-resuscitační péče
  jednotky intenzivní péče
  kriticky nemocní pacienti
  intenzivní metabolická péče
  intenzivní psychiatrická péče
  neurointenzivní péče
  přednemocniční neodkladná péče
  intenzivní medicína
  Linking entryintensive care
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (8) - Soubor věcných témat
  (102) - Books
  (3) - Video records
  (15) - Electronic books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1