Number of the records: 1  

Zprávy České botanické společnosti. Materiály

 1. Title statementZprávy České botanické společnosti. Materiály / Česká botanická společnost
  Distinctive titleManagement a obnova travinných ekosystémů 26 (2015)
  Evoluční aspekty biologie rostlin 25 (2011)
  Diverzita, dynamika a management lesní vegetace 24 (2009)
  Rostlinné invaze v České republice 23 (2008)
  Vodní a mokřadní rostliny 22 (2007)
  Botanika a ekologie obnovy 21 (2006)
  Podzemní orgány rostlin 20 (2005)
  Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny 19 (2003)
  Biologie rostliných druhů 18 (2001)
  Změny rostlinstva a jejich sledování 17 (1999)
  Dřeviny, jejich stavba, životní strategie a ekologie 16 (1998)
  Fytocenologický výzkum České republiky 15 (1997)
  Invazní rostliny v české flóře 14 (1997)
  Trávy 13 (1996)
  Využití terénní botaniky v ekologii krajiny 12 (1995)
  Flóra a vegetace sídel II 11 (1994)
  Flóra a vegetace sídel I 10 (1994)
  Existuje ekologická etika? 9 (1991)
  Pteridophyta 8 (1990)
  Chorologické problémy československé květeny II 7 (1987)
  Chorologické problémy československé květeny I 6 (1987)
  Ekobiologie vybraných druhů vyšších druhů rostlin II 4 (1984)
  Ekobiologie vybraných druhů vyšších druhů rostlin I 3 (1984)
  PublicationPraha : Česká botanická společnost, 1980-
  ISSN1212-3323
  NoteZměna ISSN od č. 17 (1999). Původní ISSN 0009-0662, nové ISSN 1212-3323
  Od č. 21 (2006) mají jednotlivé svazky ISBN
  Od č. 9 (1991) monotematická čísla
  NoteAnglická resumé
  Another responsib. Česká botanická společnost (publisher)
  Subj. Headings botanika botany * ekologie ecology * ochrana přírody nature conservation
  Form, Genre sborníky konferencí proceedings of conferences
  Conspect58 - Botanika
  UDC 58 , 574 , 502.17 , (062.534)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2015: Materiály 26 : Management a obnova travinných ekosystémů
  2011: Materiály 25 : Evoluční aspekty biologie rostlin
  2009: Materiály 24 : Diverzita, dynamika a management lesní vegetace
  2008: Materiály 23 : Rostlinné invaze v České republice
  2007: Materiály 22 : Vodní a mokřadní rostliny
  2006: Materiály 21 : Botanika a ekologie obnovy
  2005: Materiály 20 : Podzemní orgány rostlin
  2003: Materiály 19 : Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny
  2001: Materiály 18 : Biologie rostlinných druhů
  1999: Materiály 17 : Změny rostlinstva a jejich sledování
  1998: Materiály 16 : Dřeviny, jejich stavba, životní strategie a ekologie
  1997: Materiály 15 : Fytocenologický výzkum České republiky, Materiály 14: Invazní rostliny v české flóře
  1996: Materiály 13 : Trávy
  1995: Materiály 12 : Využití terénní botaniky v ekologii krajiny
  1994: Materiály 10 : Flóra a vegetace sídel I, Materiály 11 : Flóra a vegetace sídel II
  1991: Materiály 9 : Existuje ekologická etika?
  1990: Materiály 8 : Pteridophyta
  1987: Materiály 6 : Chorologické problémy československé květeny I, Materiály 7 : Chorologické problémy československé květeny II
  1984: Materiály 3 : Ekobiologie vybraných druhů vyšších rostlin I, Materiály 4 : Ekobiologie vybraných druhů vyšších rostlin II
  journal

  journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.