Number of the records: 1  

Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V. über das Jahr--

 1. Title statementBericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V. über das Jahr--
  Personal name Angermann, Hartmut (author)
  Issue dataBielefeld : Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend, 1909-
  ISSN0340-3831
  Another responsib. Letschert, Ulrike (author)
  Another responsib. Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend e.V. (Bielefeld) (publisher)
  Monografická příloha 100 Jahre Natur erforschen, Vielfalt erleben
  Subj. Headings antropologie anthropology * fauna fauna * flóra flora * geologie geology * ochrana přírody nature conservation
  Geographic keywords Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) North Rhine-Westphalia (Germany)
  Conspect5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
  UDC 58 , 59 , 502/504 , 502(430.119) , 572
  CountryNěmecko
  Languageněmčina
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Bunches2011: 50
  2010: 49
  2008: 48
  2007: 47
  2006: 46
  2005: 45
  2004: 44
  2003: 43
  2002: 42
  2001: 41
  1999: 40
  1998: 39
  1997: 38
  1996: 37
  1995: 36
  1994: 35
  1993: 34
  1992: 33
  1991: 32
  1990: 31
  1989: 30
  1988: 29
  1986: 28
  1985: 27
  1983: 26
  1981: 25, Teil 3
  1980: Teil 2
  1979: 24
  1978: Teil 1
  1977: 23
  1975: 22
  1973: 21
  1971: 20
  1969: 19
  1967: 18
  1965: 17
  1962: 16
  1959: 15
  1956: 14
  1954: 13
  journal

  journal

Number of the records: 1