Number of the records: 1  

Analýza kosmických motivů poezie Víta Slívy

 1. Title statementAnalýza kosmických motivů poezie Víta Slívy [rukopis] / Iva Martinková
  Additional Variant TitlesPoezie Víta Slívy
  Personal name Martinková, Iva (dissertant)
  Translated titleAnalysis of Cosmic Themes in Vít Sliva's Poetry
  Issue data2011
  Phys.des.40 s. (76 838) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Lenka Pořízková
  Another responsib. Pořízková, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky (degree grantor)
  Keywords Vít Slíva * František Halas * Vladimír Holan * motivická analýza * archetypy * symboly * kosmos * slunce * nebe * měsíc * hvězdy * noc * poezie * současná česká poezie * Vít Slíva * František Halas * Vladimír Holan * theme analysis * archetypes * symbols * cosmos * sun * sky * moon * stars * night * poetry * current Czech poetry
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČeská filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  154005-914353596.pdf8303.7 KB28.04.2011
  PosudekTyp posudku
  154005-ved-567456034.docPosudek vedoucího
  154005-opon-190235889.rtfPosudek oponenta

  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kosmických motivů v poezii Víta Slívy. Primárně analyzuje motiv slunce, měsíce, hvězd a nebe a odkazuje na jejich archetypy a symboly. Kosmické motivy Víta Slívy porovnáváme s kosmickými motivy v poezii Františka Halase a Vladimíra Holana.This Bachelor thesis will analyse cosmic themes in Vít Slíva's Poetry. It will primarily explore the themes of the sun, moon, stars and sky, and will draw references from their archetypes and symbols. The cosmic themes of Vít Slíva will be compared to the cosmic themes found in the poetry of František Halas and Vladimír Holan.

Number of the records: 1