Number of the records: 1  

Druhy komiky v divadelních hrách Divadla Járy Cimrmana

 1. Title statementDruhy komiky v divadelních hrách Divadla Járy Cimrmana [rukopis] / Kristýna Vávrová
  Additional Variant TitlesHumor a komika v divadelních hrách Divadla Járy Cimrmana
  Personal name Vávrová, Kristýna (dissertant)
  Translated titleThe types of comic in the stage plays of The Jára Cimrman Theatre
  Issue data2011
  Phys.des.56 s. (93 435 znaků) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Lenka Pořízková
  Another responsib. Pořízková, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky (degree grantor)
  Keywords mystifikace * komika * ironie * parodie * satira * absurdita * jazyková komika * Jára Cimrman * Zdeněk Svěrák * Ladislav Smoljak * mystification * comic * irony * parody * satire * absurdity * language comic * Jára Cimrman * Zdeněk Svěrák * Ladislav Smoljak
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČeská filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  141208-424874400.pdf15286.8 KB28.04.2011
  PosudekTyp posudku
  141208-ved-183552899.docPosudek vedoucího
  141208-opon-851534821.rtfPosudek oponenta

  Práce se snaží o zmapování komiky v divadelních hrách Divadla Járy Cimramana. Zkoumá, které druhy komiky se zde objevují a v jaké míře, přihlíží také ke generačním rozdílům v jejím chápáni. Pojednává i o mystifikaci, jakožto rámci, ve kterém jsou všechny druhy realizovány.This bachelor´s diploma work tries to describe comic in the stage plays in The Jára Cimrman Theatre. Work analyzes which types of comic appear there and how much are they extended. It also takes account of generation problems in perception of it and discusses mystification as a common framework for realization of all comic types.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.