Number of the records: 1  

Agresivita a útočnost dětí předškolního věku

 1. Title statementAgresivita a útočnost dětí předškolního věku [rukopis] / Štěpánka Šortnerová
  Additional Variant TitlesAgresivní chování u dětí předškolního věku
  Personal name Šortnerová, Štěpánka (dissertant)
  Translated titleAggressive behavior of children in pre-school age
  Issue data2011
  Phys.des.54 s. (62 592 zanků). : grafy, tab. + 1 CD disk
  NoteVed. práce Lenka Holá
  Another responsib. Holá, Lenka, 1964- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords agrese * agresivita * agresor * důsledek * faktory * chování * mateřská škola * metody * oběť * odměna * pochvala * projevy * předškolní věk * rodina * trest * útočnost * vrstevník * vývoj dítěte * aggression * aggressiveness * aggressor * result * factors * behavior * kindergarten * methods * victim * reward * praise * speeches * preschool age * family * punishment * rampancy * conterporary * child development
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programVychovatelství
  Degreee disciplineVychovatelství
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00140929-715523525.pdf26557.9 KB30.06.2011
  PosudekTyp posudku
  00140929-ved-281779524.docPosudek vedoucího
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00140929-prubeh-519006019.pdf09.11.200930.06.201129.08.20112Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na agresivitu a útočnost dětí v předškolním věku. Zejména na příčiny, projevy a metody spojené s nápravou agresivního chování. Součástí práce je dotazníkové šetření, které probíhalo v matřeských školách na Hranicku. Výsledky dotázníku byly vyhodnoceny a zpracovány.This work is aimed aggression of preschool children. Particular causes, speeches and methods associated with the correction of aggressive behavior. Pace is part of the questionnaire, which took place in the Hranice. Survey results were evaluated and processed.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.