Number of the records: 1  

Způsob trávení volného času dětí s mentálním a kombinovaným postižením z pohledu rodičů

 1. Title statementZpůsob trávení volného času dětí s mentálním a kombinovaným postižením z pohledu rodičů [rukopis] / Silvie Červenková
  Additional Variant TitlesZpůsob trávení volného času dětí s mentálním a kombinovaným postižením z pohledu rodičů
  Personal name Červenková, Silvie (dissertant)
  Translated titleLeisure time activities of childern with mental and multiple disabillities from the perspective of parents
  Issue data2011
  Phys.des.45 s. (73 633 znaků) + Příloha č. 1 Formulář dotazníku Příloha č. 2 Záznamy rozhovorů
  NoteVed. práce Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Vyhnálková, Pavla, 1979- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Volný čas * handicap * socializace * mentální postižení * klasifikace mentální retardace * kombinované postižení * dětská mozková obrna * Leisure time activities * disability * socialization * mental disability * classification of mental retardation * multiple disability * cerebral palsy
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programVychovatelství
  Degreee disciplineVychovatelství
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  140914-557774303.pdf13566.2 KB08.04.2011
  PosudekTyp posudku
  140914-ved-101452751.docPosudek vedoucího

  Bakalářská práce se zabývá způsobem trávení volného času dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem práce je zjistit jak tráví volný čas děti s handicapem, a to z pohledu jejich rodičů. V této práci se zabývám volným časem a jeho faktory, dále nastiňuji problematiku postižení, socializace a edukace těchto dětí. Další část je věnována mentálnímu postižení a jeho formám. V předposlední části vymezuji kombinované postižení a zaměřuji se na dětskou mozkovou obrnu. V praktické části můžeme najít kazuistiky dětí a jejich následné vyhodnocení.This thesis deals with the lemure time of childern with mental and multiple disabilities. The aim is to find out how to spend free time withhandicapped childern, from pespective of thein parents. In this work we deal with free time and its factors, then broach the issue of disability, education and socialization of childern. Another section is devoted to mental disabilitiy and its forms. In the penultimate section defines the multiple disability and focus on cerebral palsy. In practice we find the case historie of childern and their subsequente evaluation.

Number of the records: 1