Number of the records: 1  

První pomoc jako nedílná součást pedagogické způsobilosti

 1. Title statementPrvní pomoc jako nedílná součást pedagogické způsobilosti [rukopis] / Anna Marcolová
  Additional Variant TitlesPrvní pomoc jako nedílná součást pedagogické způsobilosti
  Personal name Marcolová, Anna (dissertant)
  Translated titleFirst Aid as an integral part of teaching competence
  Issue data2011
  Phys.des.118 s. : il., schémata + 1 CD
  NoteVed. práce Jana Benšová
  Another responsib. Benšová, Jana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords První pomoc * pedagogičtí pracovníci * úroveň znalostí a vědomostí v první pomoci * vzdělávací instituce v první pomoci * First aid * teaching staff * the level of expertise and first aid knowledge * educational institutions in first aid
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  138145-320315076.pdf71.5 MB05.04.2011
  PosudekTyp posudku
  138145-ved-425815511.tifPosudek vedoucího
  138145-opon-824684519.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na výsledky průzkumu znalostí první pomoci pedagogických pracovníků, jejich postoj, ochotu a zájem se vzdělávat a také na možnosti vzdělávání pedagogických pracovníků v první pomoci. Průzkum proběhl v pedagogických zařízeních na různém stupni školského systému, v mateřských školách, na základních školách, na středním odborném učilišti, na gymnáziu, na střední odborné škole a na vysoké škole. Cílem práce bylo zjistit úroveň vědomostí v oblasti první pomoci u pedagogických pracovníků na různých stupních školského systému, jejich postoj, ochotu a zájem se v této oblasti vzdělávat. Získané údaje byly zpracovány a vloženy do tabulek a grafů v praktické části diplomové práce.The thesis focuses on the results of a survey of first aid knowledge among teaching staff, their attitude, willingness and interest in education and first aid training opportunities for teachers. The survey was conducted in educational institutions at various levels of education, in kindergartens, primary schools, a secondary vocational school, a high school, a vocational school and a university. The objective was to determine the level of first aid knowledge among the teachers at various levels of education, their attitude, willingness and interest in this field of education. The gained data were processed and embedded in tables and graphs in the practical part.

Number of the records: 1