Number of the records: 1  

Analýza spokojenosti zákazníků OMEGA centra sportu a zdraví

 1. Title statementAnalýza spokojenosti zákazníků OMEGA centra sportu a zdraví [rukopis] / Dominika Chadimová
  Additional Variant TitlesAnalýza spokojenosti zákazníků OMEGA centra sportu a zdraví
  Personal name Chadimová, Dominika (dissertant)
  Translated titleThe analysis of customer satisfaction Omega sports and health centre
  Issue data2010
  Phys.des.102 s. : plány, grafy, tab.
  NoteVed. práce Jiří Skoumal
  Another responsib. Skoumal, Jiří, 1957- (thesis advisor)
  Šlachta, Radim, 1971- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords marketing * služby * zákazník * spokojenost * loajalita * Marketing * service * customer * satisfaction * loajality
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  132385-959603329.doc65869.4 KB30.06.2010
  PosudekTyp posudku
  132385-ved-741154479.xlsPosudek vedoucího
  132385-opon-324643182.xlsxPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy spokojenosti zákazníků Omega centra sportu a zdraví v Olomouci. První část práce obsahuje teoretické poznatky z marketingové problematiky s přihlédnutím zejména na oblast služeb a spokojenost zákazníků. Druhá, praktická část identifikuje prostřednictvím SWOT analýzy silné a slabé stránky, možné příležitosti a hrozby na základě situační analýzy Omega centra sportu a zdraví, empirického šetření mezi klienty centra a analýzy konkurence.This diploma work deals with the processing of the analysis of customer satisfaction with Omega sports and health centre in Olomouc. The first part includes the theoretical knowledge of marketing issues, in particular with regard to services and customer satisfaction. Second, the practical part through the SWOT analysis identifies strengths, weaknesses, opportunities and potential threats based on situational analysis of Omega sports and health centre and on the basis of an empirical survey among the clients of the centre.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.