Number of the records: 1  

CÍRKEVNĚSLOVANSKÝ PŘEKLAD NIKODÉMOVA APOKRYFNÍHO EVANGELIA A JEHO VZTAH K LATINSKÉ PŘEDLOZE

 1. Title statementCÍRKEVNĚSLOVANSKÝ PŘEKLAD NIKODÉMOVA APOKRYFNÍHO EVANGELIA A JEHO VZTAH K LATINSKÉ PŘEDLOZE [rukopis] / Jana Kuběnová
  Additional Variant TitlesNikodémovo apokryfní evangelium v církevněslovanském překladu
  Personal name Kuběnová, Jana (dissertant)
  Translated titleTHE CHURCH SLAVONIC TRANSLATION OF THE APOCRYPHAL GOSPEL OF NICODEMUS IN RELATION TO THE LATIN ORIGINAL
  Issue data2011
  Phys.des.74 s. (110 938)
  NoteVed. práce Miroslav Vepřek
  Another responsib. Vepřek, Miroslav (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky (degree grantor)
  Keywords církevněslovanské písemnictví české redakce * Nikodémovo apokryfní evangelium * evangelní úryvky * jazykové roviny * církevní slovanština * latina * The Church slavonic literature of Czech origin * The Apocryphal Gospel of Nicodemus * the church slavonic * Latin
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČeská filologie - Latinská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00130621-501076150.pdf21468.7 KB27.04.2011
  PosudekTyp posudku
  00130621-ved-675055085.docPosudek vedoucího
  00130621-opon-788402074.rtfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00130621-prubeh-935797174.jpg18.05.201027.04.201107.06.20111Hodnocení známkou

  Nikodémovo apokryfní evangelium je církevněslovanskou památkou, u které předpokládáme český původ a která byla přeložena z latiny pravděpodobně v 10. ? 11. století. Nikodémovu apokryfnímu evangeliu se také věnuje tato diplomová práce, která si klade za cíl na základě analýzy vybraných kapitol charakterizovat jednotlivé jazykové roviny a překladatelskou techniku. Zaměřili jsme se zejména na překlad lat. slovesných tvarů a syntaktických vazeb. Na základě analýzy jsme si také všímali shod Nikodémova apokryfního evangelia s dalšími církevněslovanskými památkami českého původu.The Pseudo-Gospel of Nicodeme is a relic of the Church Slavonic tradition. It is supposed to be of the Czech origin, translated from Latin probably in the 10th ? 11th century. The aim of the present thesis si to analyse selected chapters of this gospel and to define in detail particular linguistic disciplines and translation technology. The attention is paid to the translation of the Latin verbal forms and syntactic relations. The analysis shows similarities between the Pseudo-Gospel of Nicodeme and other Church Slavonic relics of the Czech origin.

Number of the records: 1