Number of the records: 1  

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V OBCHODNÍ BANCE

 1. Title statementZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V OBCHODNÍ BANCE [rukopis] / Irena Svobodová
  Additional Variant TitlesZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V OBCHODNÍ BANCE
  Personal name Svobodová, Irena (dissertant)
  Translated titleEMPLOYEE BENEFITS IN A COMMERCIAL BANK
  Issue data2011
  Phys.des.41 s.
  NoteVed. práce Veronika Gigalová
  Another responsib. Juríček, Lukáš (opponent)
  Gigalová, Veronika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords zaměstnanecké benefity * zaměstnanec * spokojenost zaměstnanců * employee benefits * employee * employee satisfaction
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika v profilaci na personální management
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  129250-855738768.pdf12566.6 KB31.03.2011
  PosudekTyp posudku
  129250-ved-265327157.docPosudek vedoucího
  129250-opon-907172555.docPosudek oponenta

  Závěrečná bakalářská práce je věnována tématu zaměstnaneckých benefitů. Cílem práce je identifikovat důvody pro optimalizaci systému zaměstnaneckých benefitů ve finanční instituci. Porovnáním výsledků deskripce stávajícího systému s teoretickými východisky byly zjištěny rozdíly ve třech oblastech. Autorka rovněž naznačila směr, kterým by se optimalizace mohla ubírat. V práci je uvedena kromě deskripce systému benefitů a teoretických východisek i charakteristika vnitřního organizačního prostředí finanční instituce.This bachelor thesis focuses on the theme of employee benefits. It´s goal is to identify the reasons for employee benefits system optimalization at a financial services company. Comparing the current system results to theoretical platforms, differences in 3 areas were discovered. The author suggests the direction which the optimalization could follow. Besides the benefits system description and theoretical platforms, the work contains characteristics of internal organization environment in a financial institution.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.