Number of the records: 1  

Občanské vzdělávání jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

 1. Title statementObčanské vzdělávání jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti [rukopis] / Milena Truplová
  Additional Variant TitlesObčanské vzdělávání jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
  Personal name Truplová, Milena (dissertant)
  Translated titleCivic Education as an Instrument of Active Policy of Employment
  Issue data2011
  Phys.des.88 s., 8 s. příloh
  NoteVed. práce Jiří Grenar
  Another responsib. Štorová, Ilona (opponent)
  Grenar, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords občanské vzdělávání * politika zaměstnanosti * analýza vzdělávacích potřeb * projektování vzdělávací akce * civic education * employment policy * educational needs analysis * educational project planning
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  128605-449774829.pdf31.7 MB31.03.2011
  PosudekTyp posudku
  128605-ved-902234748.docPosudek vedoucího
  128605-opon-780886067.docPosudek oponenta

  Počet dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných uchazečů na úřadech práce je stále vysoký. Jak ukazuje diplomová práce, nejohroženější skupinou jsou přitom vedle padesátiletých, nezaměstnaní ve věku do 20. let se základním vzděláním. Přitom jsou současně skupinou nejvíce na trhu práce handicapovanou a velká část z nich je z evidence sankčně vyřazována pro neplnění byť jen základních povinností. Jde o uzavřený a zatím neřešený kruh. Pokusem o přerušení tohoto cyklu je projekt vzdělávací akce s názvem Občanské vzdělávání, jehož absolvování by mělo šance mladých nezaměstnaných významně zvětšit. Vzdělávací program nebyl vytvořen uměle, nýbrž vychází z analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny.The number of long-term unemployed job seekers registered at employment bureaus is still high. As the thesis shows, the most vulnerable group apart from the fifty year olds are the unemployed of 20 and less years of age with elementary education. At the same time they are the most handicapped group on the labour market and many find themselves removed from the register as a penalty for not performing even the most basic duties. It is a vicious cycle that has yet to be addressed. The Civic education project is an attempt to break this cycle. Completing the course should radically improve the chances of the young unemployed. The educational program was not created artificially; it is based on the analysis of the target group educational needs.