Number of the records: 1  

Cirkusová pedagogika

 1. Title statementCirkusová pedagogika [rukopis] : Aplikace cirkusového umění do programů volného času a školní výuky / Kateřina Lišková
  Additional Variant TitlesCirkusová pedagogika: Aplikace cirkusového umění do programů volného času a školní výuky
  Personal name Lišková, Kateřina (dissertant)
  Translated titleCircus pedagogy
  Issue data2010
  Phys.des.86 s. (111127 znaků)
  NoteVed. práce Tomáš Dohnal
  Another responsib. Dohnal, Tomáš (thesis advisor)
  Hodaň, Bohuslav, 1931- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords cirkus * nový cirkus * pedagogika * klíčové kompetence * volný čas * psychomotorika * zážitková pedagogika * circus * new circus * pedagogy * key competences * leisure time * psychomotory * experiential education
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  122005-947609872.pdf51.4 MB30.04.2010
  PosudekTyp posudku
  122005-ved-626753954.docPosudek vedoucího
  122005-opon-886414914.docPosudek oponenta

  Diplomová práce představuje nový výchovně-vzdělávací směr ? cirkusovou pedagogiku. Ukazuje souvislosti cirkusové pedagogiky s naplňováním klíčových kompetencí a vazby na vzdělávací oblasti. Přináší náměty pro nové způsoby trávení volného času a pro obohacení školní tělesné výchovy a výukových programů. Analyzuje současné organizace v České republice, které začleňují cirkusové umění do práce s dětmi a mládeží. Práce dále obsahuje popis jednotlivých cirkusových disciplín, metodický nácvik vybraných aktivit a shrnutí obecně platných bezpečnostních pravidel.The thesis presents a new educational way ? a cirsus pedagogy. It shows connections between the circus pedagogy and completing of key competences and bindings to educational area. It brings suggestions of new methods how to spend a leisure time and how to enrich school physical training and educational programs. It analyses organizations currently existing on the territory of the Czech Republic and integrating circus arts into work with children and youth. The thesis also contains a description of circus disciplines, methodical exercises of chosen activities and summary of valid safety codes.

Number of the records: 1