Number of the records: 1  

Analýza problematiky komplexního rozvoje lidského kapitálu jako konkurenční výhody podniku

 1. Title statementAnalýza problematiky komplexního rozvoje lidského kapitálu jako konkurenční výhody podniku [rukopis] / Martin Voříšek
  Additional Variant TitlesPráce s intelektuálním kapitálem jako konkurenční výhoda
  Personal name Voříšek, Martin (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the issues of complex human capital development as a competitive business advantage
  Issue data2010
  Phys.des.91 s.
  NoteVed. práce Lenka Bartková
  Another responsib. Bartková, Lenka, 1970- (thesis advisor)
  Šlachta, Radim, 1971- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords lidský kapitál * konkurenceschopnost * metoda delphi * human capital * competitiveness * Delphi method
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  124149-804993788.pdf6530.5 KB15.12.2010
  PosudekTyp posudku
  124149-ved-693338746.pdfPosudek vedoucího
  124149-opon-637222640.xlsxPosudek oponenta

  Text je zaměřen na problematiku práce s lidským kapitálem v prostředí praxe firem různých právních forem s důrazem na rozvoj lidského kapitálu, a to nejen formou vzdělávání, ale i prostřednictvím investic v podobě podpory zdravého životního stylu, rozvoje klíčových kompetencí, sociálního kapitálu, atd. Čtenář je nejprve seznámen s rozborem pojmu lidský kapitál a je mu přiblížena samotná problematika investic do lidského kapitálu. Následuje identifikace východisek pro komplexní rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím delfské metody výzkumu. Tak byla zvolena expertní skupina odborníků z řad akademiků a expertů na odborné poradenství pro nadnárodní společnosti z různých oblastí - na ekonomiku a management, podporu pohybové aktivity a psychologii práce. Identifikovaná východiska byla verifikována prostřednictvím interview s HR či develop manažery velkých firem.The thesis is focused on working with human capital in company environments of various legal forms of companies, not only based on education, but also based on investments into supporting a healthy lifestyle, development of key competencies, social capital, etc. In the beginning the reader is made familiar with the term human capital, later on the question of investments into human capital is analyzed. This topic is followed by the identification of bases of comprehensive development of human capital using the Delphi method of research. A group of experts has been chosen among academics, professional consultants of transnational corporations from different fields of interest ? economics, management, physical activity development and psychology of work. The identified bases have been verified in interviews with HR managers or managers of big companies.

Number of the records: 1