Number of the records: 1  

Analýza stravovacích zvyklostí žáků 4. a 5. tříd základních škol v Olomouckém kraji zjištěných pomoci projektu Putování za zdravým jídlem

 1. Title statementAnalýza stravovacích zvyklostí žáků 4. a 5. tříd základních škol v Olomouckém kraji zjištěných pomoci projektu Putování za zdravým jídlem [rukopis] / Kristýna Pavlíčková
  Additional Variant TitlesAnalýza stravovacích zvyklostí žáků 4. a 5. tříd základních škol v Olomouckém kraji zjištěných pomoci projektu Putování za zdravým jídlem
  Personal name Pavlíčková, Kristýna (dissertant)
  Translated titleThe analysis of eating habits of the 4th and 5th grade pupils in Olomouc region identified by the project called "Wandering for healthy eating
  Issue data2011
  Phys.des.94
  NoteVed. práce Iva Klimešová
  Another responsib. Vařeková, Renata, 1966- (opponent)
  Klimešová, Iva (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (degree grantor)
  Keywords stravování * výživa * stravovací zvyklosti * pitný režim * školní stravování * výživové doporučení * eating * nutrition * eating habits * fluid intake management * school meal plans * nutrition recommendations
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  121066-102029463.pdf121.6 MB28.04.2011
  PosudekTyp posudku
  121066-ved-147252114.docxPosudek vedoucího
  121066-opon-686531081.xlsPosudek oponenta

  Cílem práce je na základě dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci projektu Putování za zdravým jídlem, zjistit stravovací zvyklosti ţáků 4. a 5. tříd základních škol v Olomouckém kraji. Získané výsledky jsme vyhodnotili a porovnali s výživovými doporučeními. Pomocí statistiky jsme zjistili vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Na základě zjištěných výsledků je čtenáři předkládán návrh opatření, který povede k optimalizaci stravovacích návyků dětí mladšího školního věku.The aim of my work is to identify eating habits of the 4th and 5th grade pupils in Olomouc region on the basis of questionnaire investigation, which was carried out within the framework of the project called ? Wandering for healthy eating?. Obtained results were evaluated and compared to nutrition recommendations. Relations between particular variables were then identified using statistical methods. On the basis of the obtained results the thesis proposes measures, which will lead to optimization of the eating habits of younger school age children

Number of the records: 1