Number of the records: 1  

Projektování na úrovni mateřské školy

 1. Title statementProjektování na úrovni mateřské školy [rukopis] / Eva Chládková
  Additional Variant TitlesProjektování na úrovni mateřské školy
  Personal name Chládková, Eva (dissertant)
  Translated titleProjecting at the nursery school
  Issue data2010
  Phys.des.52s. + 6s.
  NoteVed. práce Vít Beran
  Another responsib. Beran, Vít (thesis advisor)
  Řeháková, Lenka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords projekt * projektová metoda * projektování v mateřské škole * Project * Project design * Projecting at the nursery school
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineŠkolský management
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  120747-732364130.pdf62.5 MB30.11.2010
  PosudekTyp posudku
  120747-ved-859759349.docPosudek vedoucího
  120747-opon-139648769.docPosudek oponenta

  Závěrečná bakalářská práce "Projektování na úrovni mateřské školy" seznamuje se základními rysy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a shrnuje teoretické předpoklady pedagogického projektování. Práce definuje pojmy projekt, projektová metoda a projektová výuka a jejich charakteristické znaky. V praktické části je zpracován vzorový projekt doplněný metodikou přípravy projektu pro pedagogy mateřských škol. Výzkumná část pomocí dotazníkového šetření ověřuje informovanost předškolních pedagogů v oblasti projektování a využívání těchto znalostí při přímé práci s dětmiThe final bachelor thesis "Projecting at the nursery school" introduces the basic features of the Framework Educational Programme for Preschool Education and summarizes basic assumptions of pedagogical project. This thesis defines the concepts of project, project design and teaching methods and their characteristics. The practical part contains a sample project supplemented by a methodology of project preparation for preschool teachers. The research section is devoted to probe the teachers of nursery schools of the district of Mladá Boleslav. The questionnaire survey verifies the knowledge of projecting and its use in direct work with children.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.