Number of the records: 1  

Česká advokátní komora: se zaměřením na disciplinární řízení

 1. Title statementČeská advokátní komora: se zaměřením na disciplinární řízení [rukopis] / Iva Harszlaková
  Additional Variant TitlesČeská advokátní komora: se zaměřením na disciplinární řízení
  Personal name Harszlaková, Iva (dissertant)
  Translated titleCzech Bar Association: with stress on dicsiplinary proceeding
  Issue data2010
  NoteVed. práce Lucia Madleňáková
  Another responsib. Madleňáková, Lucia (thesis advisor)
  Pospíšilová, Soňa (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Advokacie * profesní samospráva * kárné řízení * Advocacy * professional autonomy * disciplinary proceedings
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  118671-878834723.doc22273.4 KB15.09.2010
  PosudekTyp posudku
  118671-ved-124878817.docPosudek vedoucího
  118671-opon-769176693.docPosudek oponenta

  Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat disciplinární řízení v rámci České advokátní komory. V úvodu je vymezen cíl práce a její metodologie. V první části jsou shrnuty základní pojmy veřejné správy a samosprávy. Ve druhé části je věnován prostor povaze a charakteristice České advokátní komory. Další část obsahuje charakteristiku disciplinárních deliktů. Čtvrtá část se věnuje hmotněprávní stránce disciplinárních deliktů v rámci České advokátní komory. Poslední část se vztahuje k procesní stránce disciplinárních deliktů v rámci České advokátní komory.This bachelor thesis aims to map the disciplinary proceedings in the Czech Bar Association. The introductory part defines the goal of the work and its methodology. The first part summarizes the basic concepts of public administration and local government. The second part deals with the nature and characteristics of the Czech Bar Association. Another section contains a description of the most common disciplinary offenses. The fourth part deals with the substantive disciplinary offenses site in the Czech Bar Association. The last part refers to the proceedings of disciplinary offenses site in the Czech Bar Association.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.