Number of the records: 1  

Hodnocení vývoje sportovních talentů v atletických sportovních třídách

 1. Title statementHodnocení vývoje sportovních talentů v atletických sportovních třídách [rukopis] / Petr Mička
  Additional Variant TitlesHodnocení vývoje sportovních talentů v atletických sportovních třídách
  Personal name Mička, Petr (dissertant)
  Translated titleEvaluation of development of sports talents in athletic sports classes
  Issue data2009
  Phys.des.125 : tab.
  NoteVed. práce Vítězslav Prukner
  Another responsib. Prukner, Vítězslav (thesis advisor)
  Machová, Iva, 1976- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury (degree grantor)
  Keywords Motorické testy * atletika * starší školní věk * dlouhodobá stabilita * predikční validita * sportovní talent * Motoric tests * athletics * young school age * long-term stability * predictive validity * sports talent
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplinetělesná výchova - technická a informační výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  110485-179881766.doc04 MB31.12.2999

  V této diplomové práci předkládáme analýzu testové baterie motorických testů používané na ZŠ Englišově v Opavě u žáků 6.-9. ročníků sportovních tříd, která je součástí každoročního testování žáků. Dílčí cíle výzkumu zahrnovaly diferenciaci mezi výsledky motorických testů u žáků 6.-9. ročníků a diferenciaci motorické výkonnosti dle pohlaví. Dále zjištění vztahu mezi motorickými testy a jejich dlouhodobou stabilitu. A také posouzení úrovně predikční validity výsledků motorických testů vzhledem ke zvoleným atletickým disciplínám Všechny výsledky analýzy směřují k výběru sportovních talentů v atletice. Výzkumný soubor tvořily výsledky motorických testů v letech 2000-2007, v tomto období se testování zúčastnilo 109 chlapců a 68 dívek.In the diploma thesis, there is given analysis of a test battery of motor tests that are used at ZŠ Englišově in Opava in pupils of 6th to 9th grade of Sport Classes, which is a part of yearly testing of the pupils. The objectives of the research comprised differentiation between the results of motor testing in the above stated students and also differentiation of performance according to gender. Further on the interest is in the relation between motor tests and their long-term stability. Also evaluation of the level of the test results prediction validity in accordance to chosen athletic disciplines. All the results of the analysis lead towards sport talents selection in athletics.The data of interest were taken from the results of motor tests done in the years 2000-2007, where 109 boys and 68 girls took part in the testing.

Number of the records: 1