Number of the records: 1  

Farnost jako subjekt vlastnického práva

 1. Title statementFarnost jako subjekt vlastnického práva [rukopis] / Jaroslava Libosvárská
  Additional Variant TitlesFarnost jako subjekt vlastnického práva
  Personal name Libosvárská, Jaroslava (dissertant)
  Translated titleThe Parish as the Subject of Ecclesiastical Property Law
  Issue data2011
  Phys.des.80s, (135 924znaků) 10s příloh : mapy, plány
  NoteVed. práce Monika Menke
  Another responsib. Menke, Monika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords církev * farnost * majetek * nabývání * správa * kontrola * nadřízení * laici * church * parish * property * property acquisition * property administration * control * superiors * seculars
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKřesťanská výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  117847-534176294.doc121.1 MB12.04.2011
  PosudekTyp posudku
  117847-ved-694858304.docPosudek vedoucího
  117847-opon-667428051.docPosudek oponenta

  Tématem diplomové práce je církevní a farní majetek, jeho nabývání a správa ve smyslu nařízení církevních i světswkých zákonů. Pozornost je věnována povinnostem správce tohoto majetku a spoluúčasti laiků na hospodaření s ním i kontrole hospodarení ze strany církevních představených a laiků. Zjištěné zásady jsou aplikovány na hospodaření konkrétní farnosti.The subject of this thesis is church and parish property, its acquisition and administration in accordance with ecclesiastical and secular law. The thesis also deals with the duties of the property administrator, with the co-operation in property administration by seculars, and with control over this administration exercised by church superiors and seculars. The principles found are applied to property administration in a specific parish.

Number of the records: 1