Number of the records: 1  

Analýza realizace reflexe jazykových rovin v kontextu s mentálním postižením

 1. Title statementAnalýza realizace reflexe jazykových rovin v kontextu s mentálním postižením [rukopis] / Lucie Pokorná
  Additional Variant TitlesAnalýza reflexe realizace jazykových rovin v kontextu s mentálním postižením
  Personal name Pokorná, Lucie (dissertant)
  Translated titleAnalysis of reflection of language levels within the context of mental handicap
  Issue data2011
  Phys.des.85 s. (90 205 znaků) : il., tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Alžběta Peutelschmiedová
  Another responsib. Peutelschmiedová, Alžběta, 1941- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords klient * uživatel služeb * jazykové roviny * mentální postižení * mentální retardace * komunikace * narušená komunikační schopnost * client * service user * language planes * mental handicapped * mental retardation * communication * disturbed communication ability
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  114006-804149877.pdf5730.5 KB07.04.2011
  PosudekTyp posudku
  114006-ved-981072946.docPosudek vedoucího
  114006-opon-401293110.docPosudek oponenta

  Prezentovaná diplomová práce se zabývá analýzou reflexe jednotlivých jazykových rovin v komunikaci jedinců s mentálním postižením. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část vychází z adekvátních poznatků odborné literatury a jiných pramenů a rovněž zahrnuje teoretická východiska dané problematiky. Empirická část je pak orientována na kvantitativní výzkum jednotlivých jazykových rovin klientů v zařízeních označovaných jako chráněná bydlení formou interview a pozorování.The presented thesis deals with the analysis of reflection levels in the language of communication of individuals with mental disabilities. The thesis is divided into theoretical and empirical. The theoretical part is based on adequate knowledge of professional literature and other sources and also provides a theoretical background of the issue. The empirical part is focused on quantitative research in the various language levels of clients in facilities known as sheltered housing in the form of interviews and observations.

Number of the records: 1