Number of the records: 1  

Volnočasové aktivity uživatelů Domova Paprsek Olšany

 1. Title statementVolnočasové aktivity uživatelů Domova Paprsek Olšany [rukopis] / Radka Naglová
  Additional Variant TitlesVolnočasové aktivity klientů Domova Paprsek Olšany
  Personal name Naglová, Radka (dissertant)
  Translated titleFree time activities for persons using the services of the institution ?Domov Paprsek Olšany?
  Issue data2011
  Phys.des.66 + CD ROM
  NoteVed. práce Marcela Musilová
  Another responsib. Musilová, Marcela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Mentální retardace * klasifikace mentální retardace * osoba s mentální retardací * volný čas * terapie * zájmové činnosti * volnočasové aktivity * Mental retardation * classification of mental retardation * person with mental retardation * free time * therapy * interest activities * free time activities
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  113548-558112606.pdf3399.7 KB25.03.2011
  PosudekTyp posudku
  113548-ved-620653233.docPosudek vedoucího

  Teoretická část se věnuje mentální retardaci, pojetí, etiologii a klasifikaci mentální retardace a jejími psychologickými zvláštnostmi. Definuje pojem volný čas a možnosti využití terapií v životě osob s mentální retardací. Praktická část je obohacena o výzkum, který sleduje význam volnočasových a zájmových činností v životě osob s mentální retardací Domova Paprsek Olšany. Také se zabývá otázkou role pracovníka, při výběru zájmových a volnočasových aktivit uživateli a vlivem těchto aktivit na rozvoj osobnosti uživatelů Domova Paprsek Olšany.Ve výzkumu je použito kvalitativních metod pozorování, rozhovoru, analýzy dokumentů a kazuistik.Theoretical part deals with mental retardation, conception, etiology and classification of mental retardation and its psychological particularities. It defines the concept of free time and the possibilities of the use of therapies in the life of persons with mental retardation in the institution ?Domov Paprsek Olšany?. It also studies the role of an employee when selecting free time and interest activities and the influence of these activities on the development of personality of ?Domov Paprsek

Number of the records: 1