Number of the records: 1  

Kontaktní improvizace z pohledu fyzioterapeuta, využití specifické taneční metody v rehabilitaci

 1. Title statementKontaktní improvizace z pohledu fyzioterapeuta, využití specifické taneční metody v rehabilitaci [rukopis] / Dina Zouharová
  Additional Variant TitlesKontaktní improvizace z pohledu fyzioterapeuta využití specifické taneční metody v rehabilitaci
  Personal name Zouharová, Dina (dissertant)
  Translated titleContact Improvisation from a physiotherapist?s point of view, use of specific dance technique in rehabilitation
  Issue data2010
  Phys.des.1 CD
  NoteVed. práce Radmil Dvořák
  Another responsib. Dvořák, Radmil, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra fyzioterapie (degree grantor)
  Keywords Kontaktní improvizace * kineziologie * tanec * taneční a pohybová terapie * propriocepce * relaxace * kinetické řetězce * postura * motorické učení * tělesný obraz * Contact improvisation * kinesiology * dance * dance and movement therapy * proprioception * relaxation * kinetic chains * posture * motor learning * body image
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programRehabilitace
  Degreee disciplineFyzioterapie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  110510-851586390.pdf14.5 MB30.04.2010
  PosudekTyp posudku
  110510-ved-359556830.docPosudek vedoucího
  110510-opon-293908831.docPosudek oponenta

  Tato práce shrnuje základy taneční techniky ?kontaktní improvizace? ve vztahu k poznatkům z fyzioterapeutické praxe. V úvodních částech práce jsou obsaženy teoretické znalosti a východiska přístupu k tanci z tanečního a tanečně terapeutického úhlu pohledu, anatomické a kineziologické poznámky a fyzikální souvztažnosti. Práce se dále zabývá definováním a vysvětlením mechanismů jednotlivých dílčích celků, které se při výuce kontaktní improvizace používají, s odkazy na literaturu a klinické výzkumy, které osvětlují princip a dokazují přiměřenost těchto východisek a jejich uplatnění v klinické praxi. V diskuzi je uvedeno, jak jsou tyto jednotlivé aspekty zakonponovány do výuky kontaktní improvizace s několika příklady postupů cvičení z dlouholetých poznatků učitelů a tanečníků této taneční techniky a ozřejmění jednotlivých tématických celků z odborného kineziologického pohledu na věc.This thesis summarizes the basics of Contact improvisation dance technique in relation to knowledge of physiotherapy practice. The intoductory parts of this work contains theoretical knowledge basis and approaches seen from a perspective of dance and dance therapy, anatomical and kinesiological remarks and relevant physical relations. Further, it defines and explains the mechanisms of single thematic units to the contact improvisation teaching process compiled with reference to the literature and clinical studies that illustrate principles and demonstrate the adequacy of it?s background and application in clinical practice. The discussion part introduces how these various aspects are included in teaching contact improvisation with a few examples of practical exercises based on many years knowledge of teachers an dancers using this technigue and it elucidates the thematic topics from a professional kinesiological point of view.

Number of the records: 1