Number of the records: 1  

Kázeň ve výuce

 1. Title statementKázeň ve výuce [rukopis] / Iveta Skácelová
  Additional Variant TitlesKázeň ve výuce
  Personal name Skácelová, Iveta (dissertant)
  Translated titleDiscipline in the classes
  Issue data2010
  Phys.des.40 stran + 1 disketa
  NoteVed. práce Marcela Musilová
  Another responsib. Musilová, Marcela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Kázeň * školní kázeň * výchova * spolupracující chování * rušivé chování * diagnostika nekázně * výchovné prostředky * komunikace ve škole * humor ve škole * Discipline * school discipline * education * cooperative behaviour * diagnostics of indiscipline * educational means * communication in school
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  110325-661077743.doc0258 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  110325-ved-167071413.docPosudek vedoucího

  Bakalářská práce je zaměřena na ucelenější pohled na problematiku kázně ve spojitosti s výchovným působením učitele, kázní a pozorností žáků při vyučování, vzájemným vztahem učitel - žák. V práci je zmíněna pozitivní stránka humoru ve škole.Bachelor thesis is focused on a global perspective on the issue of discipline in connection with educational influence of a teacher, discipline and attention of learners during tuition, mutual relationship between the teacher and learner and school enviroment. In the work is mentioned a positive bearing on humour in school.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.