Number of the records: 1  

Biodegradabilní frakce komunálního odpadu v Olomouckém regionu

 1. Title statementBiodegradabilní frakce komunálního odpadu v Olomouckém regionu [rukopis] / František Javůrek
  Additional Variant TitlesBiodegradabilní frakce komunálního odpadu v Olomouckém regionu
  Personal name Javůrek, František (dissertant)
  Translated titleBiodegradable fraction of communal waste in Olomouc region
  Issue data2010
  Phys.des.92 s. (193 000), 27 příloh : il., mapy, grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Petr Hekera
  Another responsib. Hekera, Petr (thesis advisor)
  Šarapatka, Bořivoj, 1959- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords biologicky rozložitelný komunální odpad * aerobní biodegradace * anaerobní biodegradace * biodegradable communal waste * aerobic biodegradation * anaerobic biodegradation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba životního prostředí
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  109896-714836762.pdf47.5 MB07.05.2010
  PosudekTyp posudku
  109896-ved-219785189.docPosudek vedoucího
  109896-opon-690312781.docPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-EKO/360 (PřF-KBO)3134510452PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  V předkládané bakalářské práci se zabývám ověřováním možností a efektivitou kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu v malých domácích kompostérech. Výzkum je rozdělen do dvou samostatných částí. První část výzkumu je zaměřena na monitorování fyzikálních vlastností kompostovacího procesu v domácích kompostérech. Druhá část je zaměřena na chemické hodnocení procesu kompostování a bude zpracována v diplomové práci. Výsledky první části výzkumu ukazují na využitelný potenciál biologicky rozložitelného odpadu, který je z velké části stále odstraňován společně s komunálním odpadem skládkováním. Získané údaje také poskytují informace o hmotnostních a objemových změnách bioodpadu při procesu kompostování. Součástí předložené práce je i přehledová studie, zabývající se komplexním pohledem na řešenou problematiku. Informace v ní obsažené budou dále využity při zpracování diplomové práce.In this bachelor?s thesis, I study the possibilities and efficiency of composting of the communal biodegradable waste in small household composts. The research was divided into two separate parts. The first focuses on the physical properties of the household composting process. The second part concentrates on a chemical evaluation of the composting process and will be further developed in the master?s thesis. Results of the first part of the research show the potential of biodegradable waste, which at the moment, is mostly dumped in landfills with the communal waste. Data also provides information about the mass and volume alternations of composted biodegradable waste. Another part of the bachelor?s thesis is a comprehensive study of the situation of biodegradable communal waste. This information will be further used for the master?s thesis.