Number of the records: 1  

AKCEPTACE SPOLUPRACUJÍCÍHO CHOVÁNÍ VYBRANÉHO VZORKU ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY

 1. Title statementAKCEPTACE SPOLUPRACUJÍCÍHO CHOVÁNÍ VYBRANÉHO VZORKU ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY [rukopis] : THE ACCEPTATION OF THE COOPERATE BEHAVIOUR OF THE CHOSEN LEAENER´S PART AT HIGH SCHOOL / Lenka Staňková
  Additional Variant TitlesAKCEPTACE SPOLUPRACUJÍCÍHO CHOVÁNÍ VYBRANÉHO VZORKU ŽÁKŮ SOŠ
  Personal name Staňková, Lenka (dissertant)
  Translated titleTHE ACCEPTATION OF THE COOPERATE BEHAVIOUR OF THE CHOSEN LEAENER´S PART AT HIGH SCHOOL
  Issue data2010
  Phys.des.57 s. (74 323 znaků), : grafy, tab.
  NoteVed. práce Marcela Musilová
  Another responsib. Musilová, Marcela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords spolupracující chování * nespolupracující chování * kázeň * adolescent ve střední škole * klima * vzdělání * cooperate behaviour * none cooperate behaviour * discipline * adolescent at high school * climate * education
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  107439-533615406.doc191 MB26.03.2010
  PosudekTyp posudku
  107439-ved-168627615.docPosudek vedoucího

  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané faktory ovlivňující chování žáků jak z teoretického hlediska, tak i z praktického, konkrétně ve Střední odborné škole železniční, stavební a památkové péče a Středním odborném učilišti, Šumperk, Bulharská 8. Záměrem bylo analyzovat určující jevy působící na současné chování žáků a hledat východiska k jeho dalšímu možnému zkvalitňování.The bachelor work is concentrate at chosen factors that affect pupil´s behaviour in theoretical and practical way specially at High professional school of railway, building and historical care and high training center, Šumperk, Bulharská 8. The intention was to analyze the certain phenomenon acting at current pupil´s behaviour and seek solution for its future possible quality.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.