Number of the records: 1  

A propos du systeme financier dans la société balzacienne et dans l´univers de ses héros

 1. Title statementA propos du systeme financier dans la société balzacienne et dans l´univers de ses héros [rukopis] / Denisa Kočičková
  Additional Variant TitlesK finančnímu systému v Balzakově společnosti a ve světě jeho hrdinů
  Personal name Kočičková, Denisa (dissertant)
  Translated titleTo financial system in the Balzac´s society and in the world of his heroes
  Issue data2010
  Phys.des.47 s. (98 302 znaků). : il. + CD ROM
  NoteVed. práce Marie Voždová
  Another responsib. Voždová, Marie, 1961- (thesis advisor)
  Matoušková, Jiřina, 1984- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Francouzská sekce (degree grantor)
  Keywords Balzac * peníze * společnost * finančnictví * obchod * devatenácté století * Francie * Balzac * money * society * finance * trade * ninetheenth century * France
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagefrancouzština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineFrancouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  106191-248867573.pdf10855.4 KB16.08.2010
  PosudekTyp posudku
  106191-ved-353707653.docPosudek vedoucího
  106191-opon-367507156.docPosudek oponenta

  Tato bakalářská práce si klade za cíl poukázat na vliv peněz v Balzakově životě, díle a hlavně v životě jeho hrdinů. Představuje francouzskou společnost devatenáctého století, která byla ve své době těžko zkoušena rozličnými změnami a převraty. Dále se soustřeďuje na Balzakův život a dílo kde se zaměřuje na jeho propojení s penězi. Konečně prostřednictvím Balzakových románů poukazuje na vliv peněz, obchodu a finančnictví ve společnosti Balzakových hrdinů. Představuje hlavní vlivy peněz a finančnictví na postavy a osobní vztahy postav a krátce představuje model fungování Balzakovy společnosti.The main objective of this thesis is to assign impact of money in Balzac´s life, literature and mainly in the lives of his heroes. He introduces the French society of ninetheenth century, which was in it´s age heavily examinated by different changes and revolutions. This thesis is also focusing on Balzac´s life and his literature which is related to money. Finaly is refering through his work on money impact, trade and financing in the society of Balzac´s heroes. It introduces the influence of money and finance through his characters, personal relations of characters and in short introduces the model of how Balzac´s society function.

Number of the records: 1