Number of the records: 1  

Finanční kontrola a stát

 1. Title statementFinanční kontrola a stát [rukopis] / Jiří Navrátil
  Additional Variant TitlesFinanční kontrola a stát
  Personal name Navrátil, Jiří (dissertant)
  Translated titleFinancial control and the state
  Issue data2010
  NoteVed. práce Taťána Špírková
  Another responsib. Špírková, Taťána (thesis advisor)
  Halouzková, Lenka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (degree grantor)
  Keywords Finanční kontrola * kontrola * stát * veřejná správa * kontrolní instituce * Financial control * control * state * public administration * control institutions
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  69064-706853221.doc10238.6 KB27.07.2010
  PosudekTyp posudku
  69064-ved-525922388.docPosudek vedoucího
  69064-opon-435502818.docPosudek oponenta

  Práce pojednává o zákonu o finanční kontrole v rámci právního řádu České republiky. Podává ucelený pohled na finanční kontrolu, na její dosavadní právní úpravu i východiska do budoucích let. Obsahem práce jsou i kontrolní instituce v ČR se zaměřením na jejich působnost a jednotlivé kontrolní činnosti jednotlivých institucí. Práce definuje základní pojmy a obsahuje krátký historický exkurz.This work is a discourse on the Financial Control Act within the legal framework of the Czech Republic. It surveys the financial control, it's previous and present legal regulation and resources for years to come. The content of this work are also control institutions in the Czech Republic focusing on their competence and the particular control activities of the institutions. The work defines the basic concepts and contains a brief historical outline.

Number of the records: 1